سیاوش لطفی

نشست شصت و چهارم گذرموسیقی با سیاوش لطفی

سیاوش لطفی-گذرموسیقیسياوش لطفى متولد ۱۳۶۵ كرمانشاه ، نوازندگى پيانو را با آزاد حكيم رابط، آهنگسازى را با كياوش صاحب نسق و يوهانا دودرر و رهبرى اركستر را نزد كريستين شولتس رهبر و مدير اركستر سمفونيك وين آموخته است.از سال ٢٠١٠ تا كنون رهبرى گروه كر ايران-اتريش را به عهده داشته است.همچنين رهبرى كر فيلارمونيك شهر تهران، اركستر سمفونيك آيسو و تأسيس و رهبرى آنسامبل آوازى دايان و آهنگسازى براى ده ها فيلم و تئاتر را در كارنامه دارد.

 

 

 

 

 

 

سیاوش لطفی-گذرموسیقیسیاوش لطفی -گذرموسیقی