برای اینکه اولیاء از نزدیک در جریان  روند پیشرفت فرزند خود و همچنین فعالیت ها و برنامه ریزی های آموزشی ” گذر موسیقی ” قرار بگیرند، جلسات اولیاء و مربیان را ترتیب داده ایم تا آنها را ملاقات کنیم و از نظرات و پیشنهادات شان بهره مند شویم. آنها همچنین در هر ترم آموزشی یکبار می توانند در سر کلاس فرزند خود حضور پیدا کرده و سوالات خود را با معلم مربوطه و یا مدیریت مطرح نمایند .اولیا همچنین می توانند با عضویت در کانال تلگرام گذر موسیقی از  کلیه اخبار موسسه مطلع شوند. در این کانال همچنین رسیتالهای مجازی برگزار میشود و شما میتوانید شاهد اجرای هنرجویان باشید. در ضمن هر شش ماه یکبار، اولیاء خبرنامه ای دریافت می کنند که از این طریق در جریان برنامه های ماه های گذشته و همچنین برنامه های آینده گذر موسیقی، قرار خواهند گرفت.