7-فرم و طرح  در موسیقی

رُی بنت

ترجمه احسان امامی

انتشارات ماهور

8-تئوری موسیقی و مبانی موسیقی نظری

نویسنده مصطفی کمال پورتراب

نشر چشمه

9- هارمونی

والتر پیتسون

ترجمه سیاوش بیضایی

انتشارات نوگان

4-تئوری بنیادی موسیقی

نویسنده پرویز منصوری

انتشارات چاووش

5-راهنمای جامع موسیقی کلاسیک

جان باروز

ترجمه رضا رضایی

انتشارات فرهنگ معاصر

6-سرگذشت موسقی ایران

اثر روح الله خالقی

انتشارات صفی علی شاه

1-تاریخ موسیقی
رُی بنت

ترجمه پیام روشن

انتشارات ماهور

2- درک و دریافت موسیقی

راجر کِیمی یِن

ترجمه حسین یاسینی

نشر چشمه

3-مفاهیم شنکر در آنالیز موسیقی تونال

ترجمه محسن الهامیان

انتشارات دانشگاه هنر