معلمین گذرموسیقی فارق التحصیلان رشته موسیقی با تخصص پیانو و یا آهنگسازی می باشند که علاوه بر تدریس ، ارزیابی هنرجویان گذر موسیقی هم در پایان هرترم و هم در پایان هر سطح ( از تمام موارد تکنیکی ، تئوری و اجرا ) بر عهده آنها می باشد. پس از ارزیابی هنرجویان ، آنها در جلسات معلمین ، مدیریت گذر موسیقی را در جریان شاگردان کم کار قرار می دهد تا دلیل بی انگیزگی آنها مشخص شده و با حمایت و توجه دوباره آنها به جمع شاگردان پر تلاش برگردند . شاگردان پر انگیزه و با استعداد نیز شناسایی شده و مورد تشویق قرار میگیرند و سپس برای آنها برنامه ریزی های جدی تری در نظر گرفته می شود . (شایان ذکر است که معلمین تازه وارد به گذر موسیقی، برای آشنایی کامل با سیستم های آموزشی نوین وکتابهای این مجموعه، چندین ماه دوره کار آموزی خود را سپری می کنند. )