کارگاه های موسیقی

در این برنامه ، هنرجویان هم سطح و هم سن و سال را دور هم جمع می کنیم تا هر بار در باره یک موضوع مرتبط با موسیقی صحبت کنیم . به عنوان مثال ، هنر جویان ممکن است ، با سازهای موجود در ارکستر سمفونیک ، یا سازهای بومی ممالک مختلف از جمله سازهای ایرانی ، در هر یک از این کارگاه های آموزشی آشنا شوند . همچنین امکان دارد، مباحث جالب و مفید تئوری و آهنگسازی، موضوع بحث جلسه باشد. در جلساتی هم ، زندگی و افکار آهنگسازان برجسته دنیا  ( از جمله بتهوون ، موتزارت و باخ ) و یا  نوازندگان برتر دنیا به آنها معرفی میگردد.

در این گرد همایی های آموزشی سعی بر آن است تا دید هنرجویان نسبت به دانش موسیقی وسعت بیشتری پیدا کند و موسیقی را در تمامی ابعاد آن فرا گیرند. علاوه بر کسب دانش موسیقی ،  هنرجویان در فضایی دوستانه، روابط اجتماعی سالم و سازنده ای را تجربه می کنند. بعد از هر کارگاه گروهی، یک بسته آموزشی شامل یک کتاب ، یک سی دی و چکیده ای از آنچه در کارگاه ها بحث شده ، در اختیار شاگردان قرار می گیرد .کارگاه های آموزشی بسته  به رده سنی هنرجویان (کودک ، نوجوان و بزرگسال )  تنظیم شده و هر یک از آنها در برنامه مخصوص خود شرکت می کنند.