درس هارمونی از دروس ‍مهم و اساسی موسیقی کلاسیک بوده و فراگیری آن چه برای علاقه مندان درس آهنگسازی و چه برای نوازندگان ‍یشرته بسیار مفید وضروری می باشد .

در کلاس هارمونی گام ها، فواصل، تریاد ها، پیوند های هارمونیک، فرود ها، بافت موسیقیایی آوازی و سازی ،هموفونیک، انواع آکورد های هفتم، نهم ناقص، ششم ناپولی، آکورد های تغییر یافته ی کروماتیک و … تدریس