کلاس های آواز گذر موسیقی
آکادمی گذر موسیقی با همکاری دانش آموختگان موسیقی فعالیت خود را در زمینه آموزش آواز کلاسیک مدتی ست آغاز کرده و علاقه مندان  را به صورت خصوصی و گروهی می پذیرد.
این مجموعه قصد دارد تا با سطح بندی در سطوح مبتدی تا پیشرفته و با برنامه ریزی و کتب مشخص شده هنرجویان را در مسیری هدفمند قرار دهد.
نکته قابل توجه آموزش همزمان سلفژ و تکنیک های آوازی در یک جلسه کلاسی است.