کلاس های سرایش (سلفژ)

نت های موسیقی در واقع همان الفبای این زبان زیبا هستند که یک نوازنده توانا می بایست قابلیت بی اشکال و روان خواندن نت ها و ریتم های موسیقی را داشته باشد .در این سیستم ما توجه و تاکید زیادی به این مبحث داریم ، چرا که قدرت بالا در نت خوانی و ریتم خوانی و انتقال سریع آن به انگشتان ، اجرا ی یک قطعه را به مراتب آسانتر و سریع تر میکند. .کلاس های سلفژ ، به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود که در صورت توانمند بودن و تمایل هنرجو ، این فرد به عضویت گروه کر گذر موسیقی در می آید و برای اجراهای گروهی آماده می گردد.