کودکان در سرزمین موسیقی  

سیستمی که گذر موسیقی برای آموزش کودکان  شما برگزیده است ، منتخبی از سیستم های تجربه شده و روشهای موثر آموزش موسیقی کودک در دنیا ، می باشد . البته باید گفت که این متد بیشتر از هر یک از روش های موجود، الهام گرفته از فلسفه دالکروز (موسیقی دان سویسی ) می باشد . این سیستم برای رشد هوش و شعور موسیقی کودک، فضای خلاق و پر تحرکی را مد نظر دارد. هر جلسه کلاس بر سه قابلیت کودک ، تاکید دارد. در  بخش اول کلاس کودک با حرکات بدنی و موسیقی ریتمیک ، محیط شاد و در عین حال پر تحرکی را تجربه میکند.  در بخش دوم کلاس از طریق بازی ، بر انجام کاری متمرکز میشود و نهایتا در بخش آخر توسط فعالیت های ویژه ای، قدرت تجسم و تخیل اش پرورش  می یابد .

این سیستم  آموزش موسیقی کودک ، در چهار دوره همراه یک دفترچه راهنما و  یک سی دی  صوتی طراحی شده است .

دوره اول  به مفاهیم   اولیه و اصلی  موسیقایی  میپردازد و کودکان را با مفاهیمی چون تند و کند، زیر و بم آشنا میکند. در این دوره که  تلفیق موسیقی و نقاشی  محسوب میشود، کودک نمود مفاهیم موسیقیایی را در لا به لای نقاشی های خود، لمس  میکند .

در دوره دوم اشکال موسیقی مانند شکل نت ها و کلید سل و فا، به کودک معرفی میگردد. کودک با کارد ستی هایی که هر جلسه  میسازد ، با علایم تعریف  شده در موسیقی ، برای همیشه آشنا و دوست میشود .

دوره سوم را میتوان آشنایی با انواع   مختلف ریتم  محسوب کرد ، دوره ای که کودک با سازهای کوبه ای و همچنین  بدن خود (بادی پرکاشن ) ریتم های متنوعی را  تجربه میکند.

و درآخر ، معرفی سازهای مهم غربی و ایرانی صورت میگیرد تا کودک با صدا ، شکل و نحوه نوازندگی سازهای مختلف آشنا گردد و همچنین فرصتی برای تصمیم گیری او برای انتخاب سازش فراهم آید. مثلا او با خمیر بازی ، ساز خود را میسازد تا به این ترتیب با ریزه کاری های هر ساز آشنا شده و آن را تجسم کند .

در دوره کودکان در سرزمین موسیقی ، کودک از طریق  یکی از هنر های تجسمی ، در فضای خلاق و آزاد در دنیای  موسیقی گشت و گذاری کرده و خاطراتی فراموش نشدنی برای را برای خود بجا می گذارد.

دوره اول  به مفاهیم   اولیه و اصلی  موسیقایی  میپردازد و کودکان را با مفاهیمی چون تند و کند، زیر و بم  صدآهای کشیده و کوتاه اکسان( تاکید ) و سکوت آشنا میکند. در این دوره که  تلفیق موسیقی و نقاشی  محسوب میشود، کودک نمود مفاهیم موسیقیایی را در لا به لای نقاشی های خود، لمس  میکند .

در دوره دوم اشکال موسیقی مانند شکل نت ها و کلید سل و فا خطوط حامل و خط میزان ، به کودک معرفی میگردد. کودک با کاردستی هایی که هر جلسه  میسازد ، با علایم تعریف  شده در موسیقی ، برای همیشه آشنا و دوست میشود .

دوره سوم را میتوان آشنایی با انواع   مختلف ریتم  محسوب کرد ، دوره ای که کودک با سازهای کوبه ای و همچنین  بدن خود (بادی پرکاشن ) ریتم های متنوعی را آزمایش میکند. کودک از طریق موسیقی هایی که برای هر جلسه طراحی شده با با ریتم های گوناگون از جمله سه چهار و یا دو چهار و … آشنا شده و آنها را هم به صورت شنوایی هم با حرکات ریتمیک بدنی تجربه میکند.

درآخر ، معرفی سازهای مهم غربی و ایرانی صورت میگیرد تا کودک با صدا ، شکل و نحوه نوازندگی سازهای مختلف آشنا گردد و همچنین فرصتی برای تصمیم گیری او برای انتخاب سازش فراهم آید. مثلا او با خمیر بازی ، ساز خود را میسازد تا به این ترتیب با ریزه کاری های هر ساز آشنا شده و آن را تجسم کند .