هشتمین اجرای یک فنجان موسیقی
تکنوازی فلوت با کلاریز کشاورز
تاریخ برگزاری: حرداد 1398

هفتمین اجرای یک فنجان موسیقی
کافه دیاموند
پرفورمنس موسیقی الکترونیک
تاریخ برگزاری: مرداد 1398

ششمین اجرای یک فنجان موسیقی
شب بتهوون
اجرای قطعات پیانو، ویولن و آواز
تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398

پنجمین اجرای یک فنجان موسیقی
اجرای ساز های سنتی
تاریخ برگزاری: بهمن 1397

چهارمین اجرای یک فنجان موسیقی
همنوازی چلو و پیانو
تاریخ برگزاری: خرداد 1397

سومین اجرای یک فنجان موسیقی
اجرای قطعات رمانتیک شوپن
تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1397

دومین اجرای یک فنجان موسیقی
همنوازی گیتار، دف و موسیقی االکترونیک
تاریخ برگزاری: بهمن 1396

اولین اجرای یک فنجان موسیقی
شهرکتاب ابن سینا
تاریخ برگزاری:شهریور 1396