مستر کلاس مهرداد پاکباز در گذر موسیقی

مستر کلاس گیتار با حضور آقای مهرداد پاکباز عضضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران در گذر موسیقی برگزار خواهد شد.

ظرفیت این مستر کلاس محدود است در صورت تمایل به شرکت حتما با ما در ارتباط باشید.

workshop pakbaz