شصت و هفتمین نشست گذر موسیقی

برگزاری نشست شصت و هفتم از سری نشست های تخصصی گذر موسیقی میزبان مهسا خویی با موضوع فلسفه موسیقی خواهیم بود.

مهسا خويى
متولد ١٣٥٦ تهران
كارشناسى موسيقى اش راسال١٣٧٩، با عنوان پايان نامه، تاريخچه همنوازى درايران با راهنمايى دكتر حسن رياحى 6bdd4003-4800-4e2d-9d75-fecd494107b3
كارشناسى ارشد پژوهش هنر ، موسيقى١٣٨٤، پايان نامه ، تئورى موسيقى براى كودكان
ودكترى تخصصى فلسفه هنر، موسيقى ١٣٩٣، پايان نامه، زيبايى شناسى موسيقى كانت و خلاقييت موسيقى بتهوون

سوابق كارى

تدريس پيانو از سال ١٣٧٥
تدريس و برنامه ريزى آموزش موسيقى به زبان انگليسى مجتمع آموزشى شهيد مهدوى١٣٧٩_١٣٨٦
برگزارى كنسرت با همكارى يونيسف به نفع كودكان كار ورخيابان ١٣٨٦
تدريس در دانشكده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسلامى تهران مركز از ١٣٨٨
هييت علمى گروه موسيقى دانشكده هنر و معمارى از سال ١٣٩٤
عضو شوراى تحصيلى گروه موسيقى و گروه پژوهش هنر
عضو هييت علمى جشنواره بين المللى فارابى در دو دوره ١٣٩٥، ١٣٩٦
عضو هييت داورى جشنواره موسيقى دانشگاه صنعتى شريف ١٣٩٧, ١٣٩٨
عضو شوراى فرهنگى دانشكده هنر و معمارى واحد تهران مركز ١٣٩٣