نشست شصت و هشتم گذر موسیقی با حضور گلفام خیام

نشست ها تخصصی گذر موسیقی با هدف آشنایی و ارتباط پیوسته با نوازندگان، آهنگسازان، اساتید و موسیقی دانان معاصر برنامه ریزی شده است.

این برنامه در محل آکادمی گذر به صورت رایگان و ورود برای عموم آزاد برگزار می شود.

در نشست شست و هشتم این برنامه با حضور “گلفام خیام” به بررسی آثار خواهیم پرداخت.

cc878db6-6333-46ec-9dac-32f8a49e2aca

93e3d7a3-0362-461c-8d34-589c6ec056d3روز معلم را به معلمین عزیز و پرتلاش گذر موسیقی تبریک می گوییم و زحماتشان را برای آکادمی و هنرجویان ارج می نهیم.