نشست شصت و هشتم گذر موسیقی با حضور گلفام خیام

نشست ها تخصصی گذر موسیقی با هدف آشنایی و ارتباط پیوسته با نوازندگان، آهنگسازان، اساتید و موسیقی دانان معاصر برنامه ریزی شده است.

این برنامه در محل آکادمی گذر به صورت رایگان و ورود برای عموم آزاد برگزار می شود.

در نشست شست و هشتم این برنامه با حضور “گلفام خیام” به بررسی آثار خواهیم پرداخت.

cc878db6-6333-46ec-9dac-32f8a49e2aca