ترجمه بخش نهم کتاب 1 Music in Theory and Practice Volume

Music in theory & practice

Music in theory & practice

ترجمه بخش نهم کتاب 1 Music in Theory and Practice Volume

بخش 9
مفاهیم مهم
یکی از فرم های مهم و بزرگ دوره کلاسیک شامل بخش تکراری بنام ترجیع بند که در تقابل با بخش اپیسود
درقطعه پخش میشود
واگردان
واگردان که به آن  تم روندو هم می گویند که تقریبا همیشه  در تنالیته   تونیک بوده وخودش یا واریاسیون هایش   بین یک تا چهار باردر طول قطعه  تکرار میشود
اوابخش
اوابخش در میان تکرار های واگردان جا میگیرد .واگردان ها معمولا در تنالیته متفاوت و متضاد نمایان می شوند . روندو های معمول به شکل زیر هستند

واگردان =الف                  آوابخش 1= ب                 آوابخش 2=ج
——————– ———————————————————
بخش           الف                   ب                الف               ج         الف
تنالیته           دو مازور            سل مازور   دو مازور   لا مینور    دو مازور

انتقال
انتقال بعضی مواقع واگردان را به آوا بخش متصل میکند

انتقال دوباره
اغلب انتقال مجدد برایاینکه  بازگشت از آوا بخش به واگردان به نرمی اتفاق بیافتد استفاده میشود . انتقال مجدد ممکن است حتی شامل   باشد جاییکه انتقال وجود ندارد

انواع روندو
در زیر چهار فرم اصلی روندو آورده شده که معمول ترین انواع فرم روندو میباشد

روندو سه بخشی :
انتقال و انتقال مجدد اختیاری میباشد )
اگر انتقال و انتقال مجدد وجود نداشته باشند روندو سه بخشی از فرم سه بخشی غیر قابل تشخیص خواهد بود
فرم سه بخشی اغلب در موومان آهسته سونات ها یا سمفونی ها یافت میشود
مثال :
بتهوون : سونات در می بمل ماژور اپوس 7 بخش 2
هایدن :سمفونی شماره 10 بخش 2

روندو پنج بخشی :
انتقال و انتقال مجدد اختیاری میباشد
روندو پنج بخشی اغلب در موومان آهسته سونات ها یا سمفونی ها  ویا کوارتتهای زهی یافت میشود
مثال :
موتزارت :سونات دو ماژور .ک 457
بتهوون : سونات دو ماژور ،اپوس 2 شماره3
بتهوون : سونات دو مینور  ،اپوس13 بخش 2

روندو هفت بخشی :
انتقال و انتقال مجدد اختیاری میباشد
میتوان گفت که مرسوم ترین نوع روندو می باشد که اغلب در موومان نهایی سونات های سولو ، سمفونی ها  ویا کوارتتهای زهی یافت میشود
مثال:
بتوون :سونات لا ماژور ،اپوس 2،شماره 2
بتهوون : سونات دو مینور ،اپوس 13، بخش 3
بتهوون : سمفونی شماره 6،اپوس 68در فا ماژور

سونات روندو :
ترکیبی از فرم سونات و روندو میباشد . در واقع از این جهت روندو است که از بخش الف ، ب ، ج تشکیل شده است و از طرف دیگر میتوان آن را مانند بخش گسترش یک سونات فرض کرد  که بین گشایش و باز گشایش قرار می گیرد .
مثال :
بتهوون: سونات در می بمل ماژور ،اپوس 27 ، شماره 1 ، بخش 4
هایدن: سمفونی شماره 94 در سل ماژور، بخش 4
رهسپاری از فرم استاندارد سونات :
هیچ فرم دیگری به اندازه فرم روندو دامنه انعطاف پذیری بالایی ندارد .

تاریخچه
روندوی دوره کلاسیک  در واقع فرم گسترش یافته روندل  است که یک فرم آوازی قرون وسطی
9500-1450) میباشد . همچنین ، شاعران و داستانسرایان  پراونس ( شمال فرانسه ) نوعی ساختار با بخش  تکرار ی را استفاده می کردند که روندوو نام داشت و در دوره رنسانس 0 1450-1600) کاربرد
زیادی داشت . دردوره باروک یک فرم مشابه روندو توسط باخ در سویت های سازی اش استفاده می شد
. دیگر آهنگسازان این دوره نیز، از این فرم استفاده میکردند.
فرم روندوی بحث شده در این فصل ، فرم روندو  بکار رفته ر دوره کلاسیک ( 1750-18209 ) میباشد ، همان دوره ای که این فرم گسترش و تکامل  پیدا کرد.فرم های قبل از دوره کلاسیک روندوو خوانده میشدند که معمولا  بخش های آن کوتاه تر و متععدد تر از روندو های دوره کلاسیک می بود .

کاربرد
موومان سوم سونات دو ماژور موتزارت ، ک 545 . درزیرخلاصه طرح این فرم آمده است .
واگردان :
اولین قسمت فرم روندو ( واگردان ) میزان 1- 8 میباشد .توجه کنید که تقریبا تمام پیشروی هارمونی آن همان پیشروی دایره ای میباشد . واگردان تنها از دوعبارت تشکیل شده است که که جمله های موازی را تشکیل میدهد .
آوا بخش 1 : اولین آوابخش در تنالیته نمایان یعنی سل ماژور میباشد . این  قسمت ( میزان 13-16 ) شامل مصالح مشابه بخش واگردان میباشد و با انتقال مجدد بسته میشود ( میزان 16-20 ). به مقام گردانی ( مدولاسیون  )
که بخش مهمی از انتقال مجدد مباشد ، توجه کنید .

واگردان 2 : واگردان به شکل دست نخورده و اولیه خود دوباره ظاهر میشود ( میزان 21-28 ) .

آوا بخش 2: آوابخش 2 …

 

کتاب:Music in theory and practice
نویسندگان:Benward & Saker
مترجم: نگین زمردی