شب یک فنجان موسیقی با حضور کلاریز کشاورز

9a70da01-2dc8-40d6-96b6-dae0a463ed5cیک فنجان موسیقی با اندیشه اجرای زنده آثار برجسته و فاخر دنیا و دیدار مخاطبین خاص سبک های موسیقی با یکدیگر در گذر موسیقی شکل گرفته و برگزار می شود.

هر فصل از سال در یک فنجان موسیقی به آهنگساز یا سبک خاصی میپردازیم.

در این شب شاهد تکنوازی فلوت توسط کلاریز کشاورز و بحث پیرامون آثار نواخته شده خواهیم پرداخت.