کارگاه موسیقی مادر و کودک

6056df01-7797-4802-a5cb-105b771742b7همکاری آکادمی موسیقی گذر با kids club  باشگاه انقلاب در زمینه برگزاری کارگاه تک جلسه ای مادر و کودک برای کودکان سه تا چهار و نیم سال با مربی گری خانم هاله خوانساری فرد

برای هماهنگی های بیشتر با شما ذکر شده در پوستر تماس حاصل بفرمایید.