نشست شصت و نهم گذر موسیقی

نشست شصت و نهم ، در ادامه ی سلسله نشست های موسسه ی” گذر موسیقی ” به همت سرکار خانم نگین زمردی با موضوع ” فلسفه موسیقی ” و با همکاری و همدلی ِ برادران چمن آرا در تاریخ 19 تیر ماه 98 در محل ” خانه موزه ی ِ بتهوون ” واقع در خیابان میرزای شیرازی تهران برگزار شد .
مهمان ویژه و سخران این نسشت پربار چهره ی شناخته شده ی ایران در زمینه یِ فلسفه ” دکتر بابک احمدی ” دکترای فلسفه” بود که در طول این نشست در دو بخش به بیان مطالبی ارزشمند دراین زمینه پرداخت .
دکتر احمدی بخش ابتدایی سخنانش را با نگاهی به کلیت موسیقی از پنجره ی فلسفه آغاز کرد و با بیان سخنانی قابل تامل ، با اشاره به نظریات و دیدگاه فلاسفه ی شناخته شده و بزرگ تاریخ و تطابق آن ها با یکدیگر به ادامه ی بخش دوم پرداخت …
گفتنی ست که در این میان بارش باران ناگهانی ، فضای تخصصی و البته صمیمانه ی موجود را گرمتر و گرمتر کرد …
این نشست که در فضای فرهنگی و پربار ” خانه موزه ی بتهوون ” حال و هوایی دیگرگونه داشت با حضور پررنگ ِ علاقه مندان و مشتاقان موسیقی و فلسفه پس از حدود 90 دقیقه با گپ و گفتی صمیمانه و با گرفتن عکس های یادگاری دسته جمعی به پایان رسید و به خاطره ای ماندنی و بی تکرار در ذهن مخاطبان و حاضران بدل گشت …

IMG_0254