فواید موسیقی

'bv

یادگیری موسیقی باعث ترقی زندگی اجتماعی شما می شود

هنگامی که شما یاد می گیرید که چگونه یک ساز را بنوازید، می توانید چیزهای زیبا برای لذت بردن دوستداران خود بسازید، که به شما نزدیک تر می شوند ؛ اگر تصمیم به نواختن موسیقی در عموم دارید، شما باید دوستان جدیدی را پیدا کنید. اگر با گروهی از نوازندگان مینوازید، احساس همبستگی در بین نوازندگان به اشتراک گذاشته می شود، که بیش تر از نواختن تنهایی می تواند باشد.هیچ کسی مانند موزیسین ها روابط خوبی با یکدیگر ایجاد نمی کنند، و ضمانت و دوستی که ایجاد میشود، بسیار با ارزش است.

@gozaracademy

عکس: یاسمین وفایی

رسیتال آذر 1398