نشست تخصصی گذر موسیقی با حضور آقای سیاوش لطفی

 unnamed (1)
‎    .شصت و چهارمین نشست تخصصی گذر موسیقی در تاریخ ۶ تیر ماه با حضور آقای سیاوش لطفی برگزار شد
موضوع این برنامه « اصالت و حقیقت » بود که سیاوش لطفی با بیان شیرین و در عین حال تخصصی خود ،
موسیقی را از دیدگاه فلسفه و با نگاهی به مفهوم حقیقت تحلیل کرد و تعریف اصالت را در دوره ها مختلف
تاریخ موسیقی بررسی نمود .