نشست هفتاد و هشتم گذرموسیقی با افشین ترابی گیتاریست

افشین ترابی-گذرموسیقیافشین ترابی  دکترای خود را در زمینه موسیقی ، نوازندگی  گیتار کلاسیک در دانشگاه لاوال کانادا زیر نظر ریچارد پره و رمی بوچر و میشل کاردین دریافت کرد. پایان‌نامه او تحت عنوان “انطباق  سوناتهای   سیلویوس لئوپولد ویس برای گیتار مدرن” است. ، و همچنین  فوق دکترا نوازندگی خود  را  با بورس تحقیقات  از FESR”در دانشگاه مونکتون با میشل کاردین با موضوع “تجزیه و تحلیل اولیه از  14 سونات در  مجموعه به اصطلاح بلوغ ویس” را دریافت کرد.

افشین ترابی  تحصیلات خود را در “کالج موسیقی گسین” ، در مسکو انجام داده  ، جایی که نزد الکساندر وینیتسکی و نیکیتا کوشکین ، گیتاریست های مشهور روسی،  لیسانس  خود دریافت کرد    سپس در کنسرواتوار موسیقی کبک دیپلم آرتیست و پست گراد خود دریافت کرد  و در دانشگاه لاوال کانادا کارشناسی ارشد و دکترای خود را دریافت کرد.افشین ترابی در فستیوال بینالمللی فجر- فسیتول استانبول- فستیوال گیتارد مند کانادا -گیتار سوسایتی کبک – گیتار سوسایتی مونترال – گیتار سوسایتی ادمونتون- گیتار  سوسایتی اتاوا  – در گیتار دانشگاه  منگتون – دانشگاه مونترال و …. دعوت  به اجرای کنسرت  – کنسرت کنفرانس  شده است

آلبوم  افشین از ویس مورد تحسین بسیاری از نوازندگان بزرگ  مانند: آندریاس کچ  – گوران سولشر – آندره پاپیلون  – میشل كاردین – آندره رودریگز – و …. قرار گرفته است.

 

افشین ترابی - گذرموسیقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افشین ترابی-گذرموسیقی