نشست چهل و هفتم با حمید مرادیان آهنگساز

حمید مرادیان-گذرموسیقیتحصیلات: کارشناسی موسیقی دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد آهنگسازی دانشگاه تهران

سوابق تدریس:

•17 سال سابقه تدریس ساز سنتور.

. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی 1390 تا کنون.

• مدرس مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران از سال 1387 تاکنون

• تدریس تاریخ موسیقی غرب هنرستان موسیقی دختران

• تدریس شناخت موسیقی ایرانی هنرستان موسیقی دختران

•مدرس فرم و ساختار موسیقی هنرستان موسیقی پسران تهران

سوابق هنری:

. مدیر گروه موسیقی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران 1392 تا کنون.
•دبیرکانون موسیقی دانشجویان دانشگاه تهران از سال 1388 تا 1390 (برگزاری کنسرت های متعدد و مسترکلاس های آموزشی)

• تشکیل و سرپرستی گروه موسیقی ایرانی آویش و اجرای کنسرت های متعدد در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه ها از سال 1377تا 1388

•عضو شورای مرکزی کانون موسیقی دانشگاه تهران از سال 1378 تا 1381

عضو کمیته تخصصی آموزش اداره کل امور فرهنگی هنری دانشگاه تهران سال 1379

جوایز:
مقام اول آهنگسازی در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فجرسال1391.
مقام سوم آهنگسازی در بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فجرسال1390.

حمید مرادیان-گذرموسیقی حمید مرادیان-گذرموسیقی