نشست سی و چهارم با هومان اسعدی موسیقیدان 

هومان اسعدیان-گذر موسیقیوی فراگیری موسیقی را با نواختن ساز سه‌تار آغاز کرد و در ادامه به تکمیل اطلاعات خود در زمینهٔ مبانی موسیقی نظری، موسیقی‌شناسی قومی و شناخت ردیف پرداخت. استادانش در موسیقی محمدتقی مسعودیه، حسین علیزاده، مجید کیانی، داریوش صفوت، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان بوده‌اند. سال ۱۳۸۵ در رشتهٔ پژوهش هنر از دانشکدهٔ هنر دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترای تخصصی دریافت کرد و هم‌اکنون استادیار دانشگاه تهران است.

فعالیت‌ها

دبیر هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین جشنوارهٔ موسیقی جوان/ عضو شورای فنی ارکستر ملی/ عضو گروه مطالعاتیِ منابع تاریخی موسیقی سنتی در یونسکو/ نمایندهٔ شورای بین‌المللی موسیقی سنتی یونسکو/ سرپرست کمیتهٔ ملی مجموعهٔ بین‌المللی ادبیات موسیقایی یونسکو/ ثبت ردیف موسیقی ایرانی در یونسکو