نشست شصت و هفتم گذر موسیقی با مهسا خويى

مهسا خویی-گذرموسیقیمتولد ١٣٥٦ تهران از ٦ سالگى آموزش پيانو را آغاز و در نزد اساتيد بنام جواد معروفى، دكتر محمد سرير، اردشير روحانى، أنوشيروان روحانى، و فريدون ناصحى به فراگيرى اين ساز پرداخت.او ساز سه تار راابتدانزد دكتر داريوش صفوت وسپس استاد داريوش پيرنياكان فرا گرفت، او تئورى موسيقى و كنتر پوان رانزد استادمصطفى كمال پور تراب،ووزن و ريتم در موسيقى ايرانى را نزد استاد فرهاد فخرالدينى آموخت.
اوكارشناسى موسيقى اش راسال١٣٧٩، با عنوان پايان نامه، تاريخچه همنوازى درايران با راهنمايى دكتر حسن رياحى به إتمام رسانيد
كارشناسى ارشد پژوهش هنر ، موسيقى١٣٨٤، پايان نامه ، تئورى موسيقى براى كودكان
ودكترى تخصصى فلسفه هنر، موسيقى ١٣٩٣، پايان نامه، زيبايى شناسى موسيقى كانت و خلاقييت موسيقى بتهوون

 

 

مهسا خویی-گذرموسیقی