ملاقات با اساتید موسیقی ایران در گذر موسیقی:

نشست های تخصصی گذر موسیقی از مهرماه  1389با هدف آشنایی و ارتباط پیوسته با نوازندگان، آهنگسازان ، اساتید، پژوهشگران موسیقی و همچنین  ارتقاء سطحدانش هنرجویان در ایران و خارج از کشور راه اندازی شده است. این گروه همچنين پلی است برای ارتباط بیشتر با دست اندر کاران موسیقی ازجمله ،ناشر، مترجم، تولید کننده ،صدا بردار و.. و این جلسات به صورت ماهانه در شهر کتاب های تهران برگزار میشود.

در این جلسات ، آهنگساز از منبع الهام ش میگوید ، ناشر از مشکلات دنیای مدرن بی در و پیکر و موسیقی دان از فلسفه ها و اندیشه هایش ، پس قدر مسلم آنکه حضور هنرجویان در این جلسات رشد فکری و هنری آنها را در پی خواهد داشت .

انجمن ” گذر موسیقی ” نگارنده و نوازنده  موسیقی را گرد هم میاورد و امید دارد که با حمایت هنرمندان ایرانی، قدمی در راه رشد و تعالی هنر و فرهنگ این مرز و  بوم برداشته شود. اين جلسات به صورت ماهیانه در يكى از شهر کتاب های تهران برگزار

میشود و ورود برای عموم آزاد می باشد.

اسامی اساتید مهمانی که در پنج سال اخیر در  جلسات تخصصی گذر موسیقی شرکت کرده اند ، در این جدول مشاهده می شود.