رسیتال های گذر موسیقی : در این برنامه هنرجویان به اجرای صحنه در برابر جمعی از مخاطبین ( ازجمله اولیا و یا دوستان خود) میپردازند. این اجرا ها موقعیتی را برای هنرجویان فراهم می کنند تا با نواختن آموزه های خود در جمع ، اعتماد به نفس شان افزایش یافته و با شنیدن موسیقی دیگر هنرجویان و دیدن تکنیک معلمین خود، انگیزه ای بیشتر برای یاد گیری پیدا کنند. در هر رسیتال، تمامی قطعات اجرا شده توسط هنر جویان، ضبط و سپس به صورت یک سی دی تصویری  به آنها تقدیم میگردد. لازم به ذکر است که هنر جویان برای حضور در رسیتال ها ، موظف به شرکت در تمرین های قبل از اجرای اصلی خود می باشند. این رسیتال ها هر ترم برای تعداد مشخصی از هنرجویان برگزار شده و به طور متوسط هر هنرجو هر شش ماه در یک رسیتال شرکت میکند .رسیتال های پیانو کارنامه اجرایی عملی هر هنرجو محسوب  می شوند.تلاش برای رسیدن به یک هدف اجرایی رسیتال نیز به هندجو کمک می کند تا اهدافی را تعیین کند و برای رسیدن به آن هدف تلاش کند. این بدان معناست که اجرای موسیقی می تواند ارزش مهلت اجرای این مجری جوان را مشخص کند. به همین ترتیب ، بیشتر اوقات تمرین می کند.
فرصت دادن به کودکان برای اجرای نمایش در یک محیط دوستانه و غیررسمی فواید زیادی دارد. رسیتال موسیقی می تواند به بچه ها کمک کند تا با ترس از صحنه مقابله کنند و ارزشهای خود و مهارت های اجتماعی شان را پیدا کنند و در جنبه های مختلف زندگی پیشرفت کنند.تمرین به تنهایی می تواند آسان باشد. با این حال ، اجرای مقابل مخاطب بخصوص برای بزرگسالان و نوجوانان کار دشواری است. دروس موسیقی به دانشجویان این فرصت را می دهد تا استعداد خود را در مقابل مخاطب تمرین کرده و از روند کار اطمینان بیشتری کسب کنند.
برای هنرجویان بزرگسال، این اجراها می تواند اعتماد به نفس آنها را برای ارائه سخنرانی های عمومی تقویت کند. یک مطالعه در سال 2016 نشان داد که تأثیرات اضطراب مفید یا مضر است ، به تجربه ، عملکرد ، سابقه ، آموزش ، اعتماد به نفس و مهارت های مدیریتی و تحریک فیزیولوژیکی قبل و در حین اجرا بستگی دارد. خبر خوب این است که تمرین مداوم این عوامل را بهبود می بخشد ، و به مجریان کمک می کند تا با ترس از صحنه کنار بیاید.

۴. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۳

.

۳. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲

.

۲. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۴ شهریور ماه ۱۳۹۱

.

۱. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۱۵ مهرماه ۱۳۹۰

.

۸. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

.

۷. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۸ آبان ماه ۱۳۹۶

.

۶. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۵ آذر ماه ۱۳۹۵

.

۵. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

.

11. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
13 بهمن ماه 1402


۱۰. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۵ مهر ماه ۱۳۹۹

.

۹. رسیتال هنر جویان و اساتید گذر موسیقی
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸

.